Śródlądowe świadectwo zdrowia

                                          USTAWA

       z dnia 21 grudnia 2000r.  o żegludze śródlądowej                                                       

                                                                                                                                                    Wykaz badań do świadectwa zdrowia pracownika żeglugi śródlądowej:

 

Konsultacje: Okulista, Laryngolog, Neurolog

Morfologia, OB

Glukoza w surowicy

Kreatynina

AlAT, AspAT, Bilirubina

HIV

Badanie ogólne i osad moczu

RTG płuc (opis) - co 2 lata

EKG

Audiogram

Badanie kału na nosicielstwo i pasożyty (jak do pracy przy żywności - przy pierwszym badaniu)