Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r.

            o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi                          

Art. 5.

1. Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach określonych w ustawie do:

1) poddawania się: ...

d) badaniom sanitarno-epidemiologicznym, w tym również postępowaniu mającemu na celu pobranie lub dostarczenie materiału do tych badań;

Attachments:
Download this file (Skier bad sani-epid PP.pdf)Skierowanie na badanie san-epid[ ]297 kB