Rozporządzenie Ministra Zdrowia

z dnia 11 kwietnia 2022 r.
w sprawie przeprowadzania okresowych badań lekarskich strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej oraz badań lekarskich kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej  
(Dz.U z 2022, poz. 828)

 Badanie lekarskie ze szczególną oceną:

1) układu krążenia;

2) układu oddechowego;

3) układu nerwowego;

4) narządu równowagi;

5) skóry;

6) słuchu (badanie akumetryczne);

7) narządu wzroku – w badaniu ocena ostrości widzenia, ocena zdolności rozpoznawania barw, widzenia przestrzennego, ocena pola widzenia (w zależności od wskazań badanie za pomocą perymetru).

Badania dodatkowe

1) elektrokardiografia;

2) zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej;

3) spirometria;

4) morfologia krwi z rozmazem;

5) oznaczenie stężenia glukozy i kreatyniny we krwi;

6) badanie ogólne moczu;

7) aminotransferaza asparaginianowa;

8) aminotransferaza alaninowa;

9) gamma-glutamylotranspeptydaza;

10) stężenie bilirubiny;

11) lipidogram.