Gabinet Medycyny Pracy

Po więcej informacji zadzwoń 604-162-860

Ustawa

z dnia 17 października 2003r. o wykonywaniu prac podwodnych

Dz. U nr 199, poz. 1936 z późn. zm. 

Art. 11.

1. Prace podwodne może wykonywać nurek posiadający aktualne orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych.

2. Nurek podlega okresowym badaniom lekarskim, przeprowadzanym nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. (po ukończeniu 45 rż nie rzadziej niż co 6 mcy)

Zakres badań :

1) Ogólne badanie lekarskie;

2) RTG klatki piersiowej - corocznie;

3) Spirometria;

4) EKGu osób po 45 rż  EKG + próba wysiłkowa;

5) Badanie laryngologiczne i audiogram;

6) Morfologia, Glukoza, Kreatynina, Lipidogram,

7) Badanie ogólne i osad moczu;

8) RTG stawów barkowych, biodrowych, kolanowych - co 4 lata;

9) Badanie okulistyczne i neurologiczne;

10) EEG - w badaniu wstępnym

11) Test ciśnieniowy - ze wskazań lekarskich