Ustawa z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji

Art. 15

3. Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń lub zgłasza do rejestru broń pneumatyczną, przedstawia właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionych: lekarza i psychologa, stwierdzające, że nie należy ona do osób wymienionych w ust. 1 pkt 2 – 4, i potwierdzające, że może ona dysponować bronią.

Wykaz badan:

1. Konsultacja okulisty

2. Pole widzenia perymetryczne,

3. Widzenie zmierzchowe (wykonywane u psychologa)

4. Konsultacja psychiatry

5. Inne - zależnie od stanu zdrowia

Orzeczenie psychologiczne - do wglądu

 

Attachments:
Download this file (Badanie wzroku broń PP.pdf)Badanie wzroku - broń[ ]238 kB